Odborné školenie termografie


Zvažujete zakúpenie termokamery alebo ste si už termokameru kúpili? Sme jedna z mála spoločností v Európe, ktorá termografiu aplikuje v praxi, má akreditáciu v oblasti termografie II. triedy, je českým schváleným školiacim pracoviskom pre oblasť “technik diagnostik termografie” a oficiálnym regionálnym školiacim centrom FLIR Infrared Training Center, vyučuje na ČVUT v Prahe a poskytuje poradenstvo v oblasti bezdotykového merania teploty.

Odborné školenie termografie - lektor Ing. Jan Sova.
 

Certifikované, firemné a individuálne školenie termografie

Nižšie je uvedený zoznam kurzov organizovaných Centrom termografie. Všetky kurzy sú jednodenné a sú vedené certifikovaným odborníkom v oblasti bezdotykového merania teploty a termografie. Výstupom kurzu je certifikát o absolvovaní, vydaný Centrom termografie.

 

Medzinárodné kurzy Infrared Training Center

Infrared Training Center (ITC) je najväčším medzinárodným školiacim centrom, ktoré ročne organizuje stovky kurzov po celom svete. Jedná sa nesporne o najuznávanejšie školiace pracovisko v oblasti termografie. ITC je súčasťou skupiny FLIR Systems – najväčšieho svetového výrobcu termokamier.

Účastník kurzu získava medzinárodný certifikát priamo od ITC. Tieto certifikáty sú uznávaným dokladom odbornosti po celom svete. Vyučovanie i prezentačné materiály sú lokalizované do českého jazyka. Obsah kurzu je lokalizovaným obsahom príslušných kurzov ITC.

 

Certifikované školenie podľa ČSN ISO 18436-1

Vyučovanie tohto certifikovaného štvordňového kurzu prebieha podľa ČSN ISO 18436-1 a je koncipovaný ako prípravný odborný kurz pre získanie medzinárodne uznávaného profesionálneho certifikátu v oblasti technickej diagnostiky – „Technik diagnostik – termografie“. Pre poskytovanie tohto kurzu je Centrum termografie Asociáciou technických diagnostikov (ATD) schváleným školiacim pracoviskom pre oblasť “technik diagnostik termografie”. Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Pre získanie certifikátu je nevyhnutné nielen absolvovanie kurzu (ten je nutnou, nie však jedinou podmienkou), ale aj zloženie příslušnej skúšky. Skúška je Centrom termografie vypisovaná aspoň raz do roka.

 

Individuálne školenie

Ponúkame individuálne firemné školenie v mieste sídla firmy za cenu od 500 EUR.

  logo Centrum termografie

Centrum termografie sa snaží vytvárať v Českej a Slovenskej republike odbornú, technickú a znalostnú základňu pre priemyselné a vedecko technické aplikácie termografie. Tento zámer uskutočňuje prednáškovou a publikačnou činnosťou, odbornými školeniami, aplikovaným výskumom a vzdelávaním mladých odborníkov počas odborných praxí a diplomových stáží.

 

Ponúka školenia

Termografická diagnostika budov26. september 2019Praha - StodůlkyRezervovať
Základy práce s termokamerou26. september 2019Praha - StodůlkyRezervovať
Základy práce s termokamerou10. október 2019Rožnov pod RadhoštěmRezervovať
Termografická diagnostika budov10. október 2019Rožnov pod RadhoštěmRezervovať
Příprava na certifikaci v termografii21. október - 24. október 2019Praha - StodůlkyRezervovať
Zkouška pro certifikaci v termografii25. október 2019Praha - StodůlkyRezervovať