Úvod > Termokamery FLIR > Hasičské termokamery

Hasičské termokamery


Princíp týchto prístrojov je založený na zázname tepelného žiarenia vyžarovaného zo snímaných objektov či osôb. Snímaný obraz je teda nezávislý na úrovni či dokonca prítomnosti viditeľného svetla (denného osvetlenia). Snímanej tepelné žiarenie má navyše tú vlastnosť, že lepšie prechádza hmlou, dymom, ale aj vegetáciou.

Počas zásahu pomáha termokamera s rýchlym prehľadom nad situáciou, as vytvorenie plánu hasenie, ďalej s lokalizáciou jednotlivých ohnísk požiaru, ale aj s nájdením stratených osôb, či orientáciou vo veľmi hustom dyme, či za zlých svetelných podmienok a alebo dokonca aj za úplnej tmy. < br>
K problematike pravidelne organizujeme zadarmo školenia v rámci ponuky kurzov Centra termografie.