Přesná kalibrační tělesa

Kalibrační tělesa, také známá jako blackbodies, jsou standardními nástroji používanými pro kalibraci termovizních kamer a pyrometrů včetně těch, které vyrábí společnost Teledyne FLIR. Kalibrace je základní proces, který zajistí, že termokamera nebo pyrometr bude  poskytovat přesné a spolehlivé výsledky měření.

Kalibrační tělesa FLIR jsou zařízení, která vyzařují infračervené záření s definovanou a stabilní intenzitou záření vč. definované emisivity (definovaná teplota a emisivita povrchu). Tato zařízení se používají ke kalibraci termovizních kamer, pyrometrů a jiných infračervených zařízení pro zajištění přesného a stabilního měření.

Konstantní teplota

Černé těleso neboli infračervený zářič je ideální těleso, které pohlcuje veškeré záření všech vlnových délek dopadající na jeho povrch. Povrch černého tělesa má vždy definovanou tzv. emisivitu, která se obvykle pohybuje v rozmezí 0,95 - 0,99 a je vždy definovaná výrobcem daného zařízení.

Kalibrační tělesa FLIR fungují tak, že udržují konstantní, známou teplotu a vyzařují infračervené záření s předvídatelnou intenzitou. Toto záření se poté používá k nastavení a kalibraci termovizních kamer a pyrometrů.

Specifické výhody

Série kalibračních těles neboli tzv. blackbody
Homogenita
FLIR kalibrační tělesa jsou navržena tak, aby byla teplota přes celou jejich plochu co nejvíce jednotná (homogenní). To zajišťuje, že teplotní referenční bod je konzistentní, což umožňuje přesnější a spolehlivější kalibraci.
Teplotní rozsahy
Kalibrační tělesa jsou schopna pokrývat široký teplotní rozsah, od velmi nízkých až po velmi vysoké teploty. To umožňuje kalibraci termokamer pro různé aplikace, od měření teploty v chladničkách až po sledování vysokých teplot v průmyslu
Nastavitelné
Teplotu kalibračních těles lze snadno nastavit a upravovat podle potřeb uživatele. To znamená, že uživatelé mohou provádět kalibraci pro různé teploty podle konkrétních požadavků své aplikace.
Přesnost
Kalibrační tělesa FLIR poskytují velmi vysokou přesnost teploty a to až do setin stupně. To zajišťuje, že kalibrace termokamer je co nejpreciznější, což je klíčové pro zajištění přesných a spolehlivých výsledků měření.

Přehled kalibračních těles

Navrženy pro potřeby přesného měření a kalibrace termokamer a pyrometrů
 
 

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na témata, která by vás mohla zajímat a rozšířit vaše znalosti.

Jsme tady pro vás

Zaujaly vás tyto produkty?

Víme, co hledáte

Chcete se zeptat na více detailů?

Jsme připraveni vám pomoci

Kontaktujte nás a pojďme společně navrhnout to nejlepší řešení pro Vaši aplikaci.