FLIR Tools+


Software FLIR Tools+ je platenou nadstavbou pre software FLIR Tools, oproti ktorému navyše umožňuje:

  • Záznam rádiometrického videa (u modelov termokamier, ktoré túto funkciu umožňujú)
  • tvorba užívateľsky definovaných protokolov v prostredí MS Word

FLIR Tools+ nie je samostatný software, ale rozšírenie základného FLIR Tools, ktoré sa dá kedykoľvek doinštalovať. Po inštalácii je k dispozícii 30 denná skúšobná verzia.

Možnosti tvorby protokolov v strednej MS Word podstatným spôsobom prekračuje možnosti tvorby protokolov, ktoré sú v základnej verzii FLIR Tools. Pribúda nie len množstvo funkcií, ale tiež možnosti vytvorenia užívateľsky definovanej šablóny, ktorá môže úplne vyhovovať požadovanému grafickému štýlu. Výrazne pohodlnejšia je tiež tvorba rozsiahlejších protokolov.

Inštalácia

Pre inštaláciu zvoľte v hlavnom menu záložku Nápoveda a následovne v ponuke záložku Možnosti licencie. Otvorí sa dialogové okno s názvom Možnosti licencie pre produkt FLIR Tools s informáciami o licencii. Po stlačení tlačidla Použiť je treba vykonať reštartovanie aplikácie. Po novom spustení aplikácie bude vykonaná inštalácia nadstavby FLIR Tools+.

Pri inštalácií budete vyzvaný buď k zadaniu sériového čísla, ktoré je treba zakúpiť alebo k voľbe 30 dennej skúšobnej verzii.

Po inštalácii sa v prostredí MS Word objaví nová záložka, v ktorej sú sprístupnené funkcie FLIR Tools+.

Tvorba protokolov

Pre tvorbu reportov v prostredí FLIR Tools+ sa používajú tzv. šablóny programu MS Word s koncovkou .dotx. Základný balíček šablón je dodaný priamo s FLIR Tools+, ale je možné si vytvoriť vlastnú šablónu s požadovaným vzhľadom a funkciami. Vizuálne možnosti šablóny sú obmedzené len možnosťami MS Word.

Rádiometrické video

Tzv. funkcie rádiometrického videa umožňuje záznam jednotlivých termogramov do rádiomerickej sekvencie v dĺžke i niekoľko hodín. Rádiometrickou sekvenciou je možné neskôr editovať a upraviť parametre merania (emisivitu, zdanlivo odrážanú teplotu atď. ), alebo exportovať jednotlivé obrázky ako samostatné termogramy. Pretože ide o časový záznam, je tiež možné vykresliť hodnoty jednotlivých meraných funkcií v závislosti od času do grafu.

Počet obrázkov, ktoré sa za sekundu uložia je obmedzený buď obrázkovou frekvenciou termokamery, alebo dátovou priepustnosťou spojenia s PC. V súčasnosti nie je problém v rámci rádiometrického videa urobiť 60 obrázkov s rozlíšením 640×480 za sekundu pri prepojení s USB v 2.0. Pri použití špeciálneho rozhrania alebo pri nižšom rozlíšení, sa dá počet obrázkov za sekundu výrazne zvýšiť.