Zvýhodnené balíčky

Zostavené balíčky obsahujú termokameru FLIR + nadstavbový softvér + školenie + záruku 10 rokov na detektor + vo vybraných balíčkoch nájdete bonusy vo forme výmenných objektívov alebo ďalších meracích prístrojov.