Reference

Instalované řešení:

Workswell waste bunker monitor

Referenční obrázek
Ing. Pavel Beran
vedúci odboru prevádzky
ZEVO Malešice

V ZEVO Malešice používáme systém Workswell Waste bunker ako bezpečnostný systém kontroly možného vzniku požiaru v zásobníku komunálneho odpadu. Lokalizácia ohnisiek a ich odstránenie zaisťujeme stálym monitorovaním teplôt ako privážaného, tak zostávajúceho odpadu v zásobníku pomocou termokamier z vysokým rozlíšením a vyhodnocovacími jednotkami s archiváciou dát. S technickým riešením i prístupom Vašich pracovníkov sme spokojný.

Instalované řešení:

FLIR E50bx

Referenční obrázek
Ing.Juraj Platko
Súkromný podnikateľ

Chcel by som sa poďakovať školiacemu centru Workswell s.r.o. a školiteľovi Ing. Janovi Sovovi za kvalitné prevedenie kurzov v termografickom meraní, ktoré mi pomohli a dali mi dobrý základ na začatie v tomto odbore. Tak isto za jeho trpezlivosť pri vyučovaní a ochotu pomôcť nie len na školení ale dať dobré rady a pomoc aj po skončení kurzu. Od firmy Workswell s.r.o mám zakúpenú kameru Flir E50bx určenú pre stavebníctvo ktorú môžem len do poručiť.

Instalované řešení:

FLIR A615, FLIR TAU2 s USB3, Evo Tracer + SDK

Referenční obrázek
Slezská univerzita v Opavě


Na Slezské univerzitě v Opavě používáme termovizní kamery A615, TAU2 s USB3 a barevné vysokorychlostní kamery Svcam Evo Tracer pro vědecké i pedagogické účely. Z hlediska funkčnosti kamer a přístupu společnosti Workswell s.r.o jsme byli spokojeni.

Instalované řešení:

Typ termokamery: FLIR E30

Referenční obrázek
Fakulta dopravná ČVUT


Termokamera FLIR E30 zakoupená od firmy Workswell, s.r.o., je využívána zejména k projektové výuce studentů bakalářského a magisterského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích. V současné době sledujeme pomocí termokamery horkoběžnost železničních dvojkolí za účelem snížení disipací energie v železniční dopravě. Dále je kamera využívána ve studentských laboratořích fyziky k demonstraci důsledků obecné teorie vyzařování těles v praktických měřeních.

Instalované řešení:

Workswell ThermoRoad

Referenční obrázek
Centrum dopravného výskumu


V Centru dopravního výzkumu, v.v.i. se zabýváme výzkumem uplatnění nových nedestruktivních metod, především pro kontinuální hodnocení vozovek pozemních komunikací. Jednou ze sledovaných NDT metod je infračervená termografie, pří které využíváme systém Workswell ThermoRoad od společnosti Workswell s.r.o.. Velice si vážíme jejich přístupu při pořízení systému, ale také při vývoji software.

Reference na Workswell - Akademie Věd ČR Reference na Workswell - Automotive Lighting Reference na Workswell - ARaymond Reference na Workswell - ČEZ Reference na Workswell - ČMI Reference na Workswell - ČVUT Reference na Workswell - EPCOS Reference na Workswell - FEI Reference na Workswell - Kolektory Reference na Workswell - Letiště Praha Reference na Workswell - meopta Reference na Workswell - Net4Gas Reference na Workswell - Průmstav Reference na Workswell - RWE Reference na Workswell - SAS Reference na Workswell - Škoda Auto Reference na Workswell - Pražské Služby Reference na Workswell - Teplárna Otrokovice Reference na Workswell - TESCO Reference na Workswell - TRW Reference na Workswell - TTD Reference na Workswell - Univerzita Palackého Reference na Workswell - Vítkovice Reference na Workswell - VaK