Riešenie


Termovizné systémy

Bezdotykové meranie teploty, kontrola výrobných procesov, inštalácia protipožiarnej ochrany alebo bezpečnostný termovízny systém, to všetko možno veľmi efektívne vyriešiť pomocou stacionárnych termokamier a priemyslových pyrometrov. Spoločnosť Workswell s.r.o. je vývojárom a integrátorom stacionárnych termovíznych systémov a pyrometrov, ktoré v praxi nachádzajú najväčšie uplatnenie pri vstupno-výstupnej kontrole, zváraní plastov a kovov, protipožiarnej ochrane a monitoringu, nedeštruktívnom testovaniu či pri ochranne osôb a majetku.

Spoločnosť Workswell s.r.o. ďalej poskytuje možnosť vytvorenia a navrhnutia termovíznych systémov úplne na mieru zákazníka, od zostavenia hardwaru až po vývoj jednoúčelových špeciálnych Machine Vision aplikácií.