Odborné školenie termografie


Zvažujete zakúpenie termokamery alebo ste si už termokameru kúpili? Sme jedna z mála spoločností v Európe, ktorá termografiu aplikuje v praxi, má akreditáciu v oblasti termografie II. triedy, je českým schváleným školiacim pracoviskom pre oblasť “technik diagnostik termografie” a oficiálnym regionálnym školiacim centrom FLIR Infrared Training Center, vyučuje na ČVUT v Prahe a poskytuje poradenstvo v oblasti bezdotykového merania teploty.

Odborné školenie termografie - lektor Ing. Jan Sova.
 

Certifikované, firemné a individuálne školenie termografie

Nižšie je uvedený zoznam kurzov organizovaných Centrom termografie. Všetky kurzy sú jednodenné a sú vedené certifikovaným odborníkom v oblasti bezdotykového merania teploty a termografie. Výstupom kurzu je certifikát o absolvovaní, vydaný Centrom termografie.

 

Certifikované školenie podľa ČSN ISO 18436-1

Vyučovanie tohto certifikovaného štvordňového kurzu prebieha podľa ČSN ISO 18436-1 a je koncipovaný ako prípravný odborný kurz pre získanie medzinárodne uznávaného profesionálneho certifikátu v oblasti technickej diagnostiky – „Technik diagnostik – termografie“. Pre poskytovanie tohto kurzu je Centrum termografie Asociáciou technických diagnostikov (ATD) schváleným školiacim pracoviskom pre oblasť “technik diagnostik termografie”. Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Pre získanie certifikátu je nevyhnutné nielen absolvovanie kurzu (ten je nutnou, nie však jedinou podmienkou), ale aj zloženie příslušnej skúšky. Skúška je Centrom termografie vypisovaná aspoň raz do roka.

 

Individuálne školenie

Ponúkame individuálne firemné školenie v mieste sídla firmy za cenu od 500 EUR.

  logo Centrum termografie

Centrum termografie sa snaží vytvárať v Českej a Slovenskej republike odbornú, technickú a znalostnú základňu pre priemyselné a vedecko technické aplikácie termografie. Tento zámer uskutočňuje prednáškovou a publikačnou činnosťou, odbornými školeniami, aplikovaným výskumom a vzdelávaním mladých odborníkov počas odborných praxí a diplomových stáží.

 

Ponúka školenia

Termografická diagnostika budov28. marec 2023Praha 6Rezervovať
Diagnostika fotovoltaických elektráren (online) ZDARMA30. marec 2023OnlineRezervovať
Termokamera v boji proti požárům (online) ZDARMA 4. apríl 2023OnlineRezervovať
Využití termokamer při měření v průmyslu12. apríl 2023Praha 6Rezervovať