Úvod > Termokamery FLIR > Systémy pre Drone

Systémy pro drony


Bezpilotní prostředky (drony) přinesly do řady odvětví nové možnosti a aplikační využití. V případě termografie je to tzv. letecká termografie, tj. kombinace dronu s termokamerou a následné letecké snímkování s danou konfigurací. Dron s termokamerou může poskytovat důležitá diagnostické informace na základě termokamerou nasnímaných termografických dat. Příkladem využití je diagnostika zatékání do plochých střech, diagnostika stavu fotovoltaických elektráren nebo monitoring hospodaření s vodou v půdním prostředí.

Všechny námi nabízené termokamery pro drony jsou pro tuto aplikaci speciálně konstruovány a uzpůsobeny, a to jak mechanickou konstrukcí (možnost upevnění na gimbál), tak také komunikačními rozhraními, tj. např. PWM, CANbus a další (dle typu termokamery, viz níže).