Termokamery FLIR a školenie

1. Termokamery vhodné pre priemyselné aplikácie

2. Termokamery vhodné pre oblasť stavebníctva

 
 

3. Termokamery pre vedu a výskum – R&D Aplikace

4. IP termokamery, procesné termokamery, protipožiarna bezpečnosť

5. Systémy pre dronov

6. OEM Termokamery vhodné pre integráciu

7. Mobilné termokamery vhodné pre bezpečnostné aplikácie

8. Stacionárne termokamery vhodné pre bezpečnostné aplikáciu

9. Termokamery FLIR na detekciu úniku plynu

10. Termokamery vhodné pre lov a pozorovanie prírody

11. Termokamery vhodné na inštaláciu do auta

12. Čierna telesa pre kalibráciu termokamier FLIR

13. Termokamera pre mobilné telefóny

 

14. Stacionárne termokamery pre lodnú dopravu

15. Meracie prístroje FLIR

16. Hasičské termokamery

17. Termokamery – príslušenstvo a promo akcie FLIR

18. Termokamery – Dopredaj