Úvod > Termokamery FLIR > Termokamery pre vedu a výskum

Termokamery pre vedu a výskum – R&D Aplikácia


Termokamery pre vedu a výskum sú prístroje, ktoré sa z hľadiska bezdotykového merania teploty zameriavajú predovšetkým na nasledovné parametre: vysokú teplotnú citlivosť (NETD <30 mK), vysoké rozlíšenie obrazového senzora (1024 x 768 a vyššie), vysokú rýchlostné snímanie (200 fps až 10000fps a viac) alebo presnosť merania.

Podľa voľby parametrov teda tieto prístroje poskytujú vysokú rýchlosť záznamu (až tisíce snímok za sekundu), vysokú presnosť merania, alebo veľmi vysokú citlivosť merania so schopnosťou vizualizovať aj veľmi malé zmeny teploty (napríklad zmena teploty tepny v závislosti na pretekajúcej krvi, a to pri meraní na pokožke!).

Termokamery v tejto kategórii sú ponúkané s rôznymi spektrálnymi pásmami citlivosti, tj. NIR, Swire, MWIR, ale aj LWIR. Rôzne sú tiež ponúkané senzory, ktoré sú ale väčšinou chladené, pre dosiahnutie dostatočnej teplotnej citlivosti (kvantovej účinnosti). Kontaktujte nás pre bezplatnú konzultáciu pri zvažovaní aplikácie tohto zariadenia.