Úvod > Termokamery FLIR > Termokamery pre oblasť stavebníctva

Termokamery vhodné pre oblasť stavebníctva


Teplota je dôležitou diagnostickú informácií o prevádzke, funkciu i poruchách stavieb a ich technického vybavenia (TZB). Typickými aplikáciami je: tepelne technická problematika (kontrola zateplenie budov, lokalizácia tepelných strát), vzduchotesnosť obvodové obálky, zatekanie a vlhkostné problematika, technické zariadenia budov (TZB). Hlavnou požiadavkou na termokamery pre stavebníctvo je dostatočne vysoké rozlíšenie (možnosť merania z väčšej vzdialenosti alebo meranie väčších častí stavebných konštrukcií) a tiež vyššiu teplotnú citlivosť (ideálne 50 mK a lepšou) a to pri lokalizácii drobných teplotných zmien, ktoré súvisia napr. So zatekaním vody , poškodeným vykurovacím systémom, lokalizáciou vzduchových netesností pod.

Termokamery z tejto kategórie majú vždy zabudovanú RGB kameru a spolu s termogramov (termovíznom snímkou, snímkou ​​z termokamery) zaobstarávajú aj klasickú fotografiu. To je dôležité nielen pre využitie obrazových funkcií ako MSX, ale aj pre rýchlu a spoľahlivú identifikáciu meraného objektu. Vzhľadom k väčšiemu množstvu modelov nás prosím kontaktujte pre bezplatnú konzultáciu pri zvažovaní termokamery pre túto aplikáciu.

K problematike pravidelne organizujeme zadarmo školenia v rámci ponuky kurzov Centra termografie.