TERMOVÍZNE KAMERY FLIR PRE VEDU A VÝSKUM

Termovízne kamery FLIR nachádzajú nezastupiteľné miesto vo vedeckom a technickom výskume. Spektrum aplikacií je veľmi široké od materiálového a strojného výskumu, až po lekárske a mikrobiologické aplikácie. Tieto aplikácie kladú vysoké nároky predovšetkým na teplotnú citlivosť (čo najmenšia hodnota NETD), rýchlosť záznamu (termokamery FLIR dokáže zaznamenať až niekoľko tisíc snímkou za sekundu pri zachovaní plnej rádiometrie i bitovéj hĺbky), rozlíšenie a dostupnosť vhodných objektívov. Veľmi dôležitým parametrom je taktiež spektrálna citlivosť alebo možnosť použitia optických pásmových filtrov za účelom spektrálnej termografie.

V našej ponuke je veľmi ucelené portfolio termokamier s ešte väčším množstvom dostupných objektívov pre aplikácie od infračervenej mikroskopie po náročné taktické test-range aplikácie.

Prezentácia termokamier na vašom pracovisku

Za účelom vyjasnenia vašej aplikácie vám ponúkame možnosť osobnej návštevy certifikovaného termodiagnostika zo skúsenosťami s výskumnými aplikáciami a prezentácií niektorého z vybraných modelov termokamier.

Prezentácie termokamery na vašom pracovisku vám pomôže zodpovedať predovšetkým nasledujúce otázky:

  • vhodný spektrálny rozsah termokamery, požiadavky na prípadné filtre,
  • požadovaná minimálna teplotná citlivosť (NETD),
  • minimálna obrazová frekvencia – rýchlosť záznamu (FPS),
  • rozlíšenie a typ detektoru,
  • a ďalej samozrejme výber optiky, voľba teplotného rozsahu, kalibrácia prístroja apod.
 
 

Rezervácia osobné návštevy

Meno a priezvisko (povinný):

E-mail (povinný):

Telefón:

Inštitúcia / Firma:

Poznámka:

 


Prehľad termokamier FLIR pre vedu a výskum

Prehľad jednotlivých termokamier v našej ponuke je uvedený nižšie. V ponuke sú ako termokamery s chladenými fotodetektormi (obvykle pásmo MWIR, NIR nebo SWIR), tak vysoko citlivé LWIR termokamery s mikrobolometrami. V ponuke sú taktiež modely vhodné pre vysokorýchlostnú termografiu i spektrálnu termografiu, kedy sa skúmajú vlastnosti teplotného vyžarovania materiálov v závislosti na vlnovej diaľke.

Zo všetkými uvedenými termokamerami je dodávaný software FLIR ResearchIR, ktorý obsahuje prakticky všetky mysliteľné nástroje pre analýzu zriadených dát i konfiguráciu prístrojov. Je taktiež zaistená kompatibilita so softwarom MATLAB, ktorý patrí medzi najčastejšie používané nástroje pre vedecko-technické simulácie.

Základné vedecko-výskumné termokamery FLIR

FLIR A325sc IR Camera

FLIR A325sc – stacionárna LWIR termokamera

Termokamera FLIR A325sc je výbornou a dostupnou voľbou s rozlíšením 320×240 pre stredne náročné vedecko-výskumné aplikácie, kde je vhodné použiť nechladené LWIR mikrobolometrické termokamery.

 
FLIR A655sc IR Camera

FLIR A655sc – stacionárne LWIR termokamery

Termokamera FLIR A655sc je výbornou a dostupnou voľbou s rozlíšením 640×480 pre stredne náročné vedecko-výskumné aplikácie, kde je vhodné použiť nechladené LWIR mikrobolometrické termokamery.

 
FLIR A6260sc NIR a SWIR termokamery, termovizní kamery

FLIR A6250sc – SWIR a NIR termokamera

Termokamery FLIR A6250sc sú vybavené InGaAs detektorom so spektrálnym rozsahom 0,9 až 1,7 um, alebo voliteľne 0,4 až 1.7μm a rozlíšením 640 × 512 pixelov.

 
FLIR A6750sc LWIR and MWIR Cameras

FLIR A6750sc – LWIR & MWIR chladené termokamery

Parametrami úplne výnimočná trieda bádateľských termokamier s detektormi typu SLS a InSb a s obrazovou frekvenciou až 4.175Hz.

 
FLIR A8000sc Series MWIR Cameras

FLIR A8000sc série MWIR kamier

A8300sc je kompaktná, vysoko citlivá MWIR termokamera s veľmi nízkym šumom a chladeným Indium antimonide (InSb) detektorom.

 
Thermal Bench Top Test Kits

Thermal Bench Top Test Kits

Ponuka ucelených balíčkov termokamier, software a ďalšieho príslušenstva pre vedecko-výskumné aplikácie v kategórii “entry level”.

 
 

Vyšší model vedecko-výskumných termokamier

 
FLIR SC6000 Series MWIR Camera

FLIR SC6000 – MWIR termokamery

Tieto univerzálne termokamery FLIR triedy SC6000 sú určené pre náročne vedecko-výskumné aplikácie, kde je požadovaná vysoká teplotná citlivosť a rýchlosť záznamu plno radiometrického videa v najvyššej bitovej hĺbke.

 
FLIR SC7000 Series IR Camera

FLIR SC7000 – MWIR termokamery

Termokamery FLIR triedy SC7000 sú navrhnuté špeciálne pre požiadavky akademického a priemyslového výskumu a špeciálne potom požiadavka spektrálnej termografie. Nachádzajú uplatnenie tam, kde je vyžadovaná vysoká teplotná citlivosť.

.

 
FLIR SC8000 HD Series IR Camera

FLIR SC8000 – MWIR termokamery

Pokiaľ je pre vašu aplikáciu dôležité aby mala čo najväčšie rozlíšenia termografických dát a to ako v prípade jednotlivých snímkou, tak taktiež v prípade radiometrického videa, je pre vás určená trieda termokamier FLIR SC8000.

 
FLIR X8000sc/X6000sc Series Thermal Imaging Cameras

Termokamery X6500SC, X6800SC A X6900SC

Termokamery FLIR triedy X6500sc, X6800sc a X6900sc sú vysokorýchlostné MWIR termokamery pre vedecko-výskumné aplikácie s rozlíšením 640 x 512px. Sú určené nielen pre záznam vysokorýchlostných dejov s pokročilou možnosťou triggerovania.

 
FLIR X8500sc MWIR Camera

Termokamery FLIR X8400sc a FLIR X8500sc

Termokamery FLIR triedy X8500sc sú MWIR termokamery konštruované pre najnáročnejšie vedecko-výskumné aplikácie. Patrí medzi najčastejšie používané termokamery medzi výskumnými organizáciami.

 
FLIR RS6700 IR Camera

Test-range termokamera FLIR RS6700

Termokamery FLIR triedy RS sú infračervené kamerové systémy s dlhým dosahom určené pre veľmi špecifické tzv. “test range” aplikácie.

 

Ručné termokamery

 
Řada termokamer FLIR T400

LWIR termokamery FLIR řady T4x0sc

Termokamery FLIR T430sc a FLIR T450sc sú ručné vedecko-výskumné termokamery s LWIR senzorom a rozlíšením 320 × 240 pixel a teplotnou citlivosťou <30 mK.  

Termokamery FLIR T630sc a FLIR T650sc

LWIR termokamery FLIR řady T6x0sc

Termokamery FLIR T630sc a FLIR T650sc sú ručné vedecko-výskumné termokamery s LWIR senzorom a rozlíšením 640 × 480 pixel a teplotnou citlivosťou až <20 mK.  

MWIR termokamera FLIR GF335 IR Cameras

FLIR GF335 MWIR – nejlepší teplotní citlivost

Termokamera FLIR GF335 je MWIR termokamera s chladeným fotodetektorom typu InSb. Jedná sa o termokameru s vôbec najlepšou teplotnou citlivosťou, ktorá dosahuje hodnoty 15 mK.

 
FLIR T1030sc Camera

HD termokamery FLIR řady T1030sc

Termokamera FLIR T1030sc je prenosná LWIR termokamera pre najnáročnejšie vedecko-výskumné aplikácie s rozlíšením 1024 × 768 pixel a teplotnou citlivosťou < 20 mK.

 

Príslušenstvo

 
FLIR pHSDR Portable High Speed Data Recorder

FLIR pHSDR
Portable High Speed Data Recorder

FLIR pHSDR je záznamník pre vedecko-výskumné termokamery FLIR. Nahradzuje tak špecializované PC a zaručuje najvyšší možný výkon z hľadiska dosiahnutia maximálneho FPS (počtu snímkou za sekundu) i diaľky záznamu a to zaručenou nulovou stratou snímkou.

 
 

Software

 
flir-researchir

Software pre vedu a výskum

Pre vedecko-výskumné termokamery ponúka spoločnosť FLIR špeciálny software s nepreberným množstvom funkcií pre túto náročnú oblasť.